Stemmens kraft / Effektive møder
Effektive bestyrelsesmøder
 
I kølvandet på de mange frivillige organisationer og foreninger der blomstre op, bliver det, at være med i en bestyrelse mere og mere almindeligt.
 
Det er fritiden, der bruges, og derfor er det også vigtigt, at den bruges mest hensigtsmæssig.
 

Effektive møder

 
At holde et godt og effektivt møde, hvor der er plads til dialog, og hvor der kommer noget ud af meningsudveklsningen kræver, at alle gør en indsats for at få mødet til at fungere optimalt.
 
 


 
 
 
raft-coaching
tilbyder korte kurser for bestyrelser i hvilke ansvar og pligter
hver enkelt har for at få et godt og effektivt møde.
 
 
 
Kurset afvikles over 2 aftener efter aftale med bestyrelsen.

Pris: kr 2400,- pr bestyrelse
 
Der vil blive serveret kaffe/te/vand. 
 
 
Ring for afklaring og tilmelding.
 
Anne Marie Raft | Adamsgavevej 20, Branderslev, 4900 Nakskov - Danmark | Tlf.: 21 29 51 49 | amraft@icloud.com